Nicole Postma

Begeleiding bij rouw- en relatieprocessen

ROUW EN RELATIE

"Rouw heeft een functie, je moet er wat mee..."

Rouw en relatie

In verschillende vormen krijgen we er allemaal mee te maken. En toch lijken relaties en rouwprocessen er naarmate de jaren verstrijken niet makkelijker op te worden. Zo hebben we te maken met conflicten, breuken of overlijden. Communicatie speelt vaak een belangrijke rol. Cliché, maar het ligt aan de basis van elke relatie en een verstoorde communicatie kan leiden tot onbegrip, onduidelijkheid, boosheid of frustratie. Het is begrijpelijk dat we hierdoor in een impasse kunnen komen. De relatie die je met jezelf hebt, is de basis voor al je relaties. Hoe zet je op een gegeven ogenblik weer een stap vooruit? Vaak zie je aan de horizon wel waar je naartoe wil, maar weet je niet welke weg je moet bewandelen. Ik kan je ondersteunen en begeleiden als je herkent dat je in deze fase zit.

 

 

 "De mooiste relatie is de relatie met jezelf..."

 

 


E-mailen
Bellen